Med ett helhetsgrepp när det gäller den grafiska kommunikationen hos Adolfsnäs så bygger vi på del efter del, med nya syltetiketter och annonsupplägg, i samarbete med FOX form & funktion.

Grafisk form och foto: designbycarin