Under namnet Sandrev samlas tre revisionsbyråer under samma varumärke. Logotypens formspråk påvisar, kvalité, trygghet och goda resultat. Hårstrecket i A är borttaget för att formmässigt skapa en återkommande form med V. E:et har blivit en diagramliknande symbol men är fortfarande en tydlig bokstav i ordbilden.

En grafisk manual har också tagits fram för att verka som styrdokument. Den påvisar hur logotypen får användas, vilka färger man jobbar med samt typsnitt, symbolen m.m.