Starby, ett hotell i Vadstena har i och med ett ägarbyte uppdaterat sin logotyp. Kronan har ritats om och förenklats och helheten på symbolen har renodlats. Små justeringar kan tyckas men resultatet ger ett nytt intryck.

Besök Starbys hemsida för mer information!