På uppdrag av Vadstena Turism och näringsliv har jag varit en del i att ta fram  sommarens Vadstenaguide. Tillsammans med Alla Format och Stefan Sahlén,  min roll har varit att ta fram layouten på den redaktionella biten av produkten.