På uppdrag av Vadstena Turism och näringsliv har jag varit en del i att ta fram både sommarens och höstens Vadstenaguide. Tillsammans med Alla Format, Stefan Sahlén och Ala tryck har min roll varit att ta fram layouten på den redaktionella biten av produkten.